O Projekcie

ue


Informacja o naszym projekcie POWR.03.01.00-00-C038/16 „ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"

Nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2019-07-31.

Celem projektu jest wyposażenie w kompetencje oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży i społeczeństwa z regionu słupskiego poprzez edukację w formie zajęć, warsztatów i debat z zakresu zachowań prozdrowotnych. Efektem projektu będzie nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji interpersonalnych.

Akademia Pomorska w Słupsku realizuje w ten sposób III misję Uczelni poprzez angażowanie się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – w tym przypadku na poziomie cywilizacyjnym i etycznym oraz kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem.

Każdy z 5 zadań o charakterze kursów edukacyjnych, wynika z potrzeby młodzieży stworzenia i przeprowadzania w formie warsztowej lub zajęć laboratoryjnych, niekonwencjonalnych zajeć, których efektem będzie rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania informacji, z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka i praktycznych umiejętności w stosowaniu profilaktyki zdrowotnej.

Będą realizowane następujące moduły zajęć:

Moduł o własnym organizmie składa się z:

 1. części teoretycznej dotyczącej najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny, biochemii i fizjologii organizmu człowieka, a służącym zdrowiu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych;
 2. część praktycznej - w formie warsztatów:
  a) warsztaty w laboratoriach naukowym: przygotowanie odczynników chemicznych, analiza wykorzystania testów paskowych do monitorowania parametrów funkcjonowania organizmu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, interpretacja wyników domowych testów do badania moczu i wykrywania chorób.
  b) badanie i interpretacja poziomu jodu w moczu (w szczególności funkcjonowania hormonów tarczycowych)
  c) analiza zdolności adaptacyjnych organizmu- funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego
  d) interpretacja wyników badań hematologicznych i EKG.


Moduł
„Ścieżką do drozumienia siebie” ma na odkrywanie mocnych stron uczestników/czek projektu i potrzeba budowania stabilnej samooceny, a także radzenia sobie z problemami i rozbudzenia w młodzieży ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy.

Zajęcia praktyczne (studium przypadku) poprzedzone wprowadzeniem. Program zajęć obejmuje przekazanie wiedzy uczestnikom/czkom na temat emocji, zachowania pod wpływem emocji, relacji społecznych, osiągnięć szkolnych/zawodowych.

Efektywne sposoby radzenia sobie z ww. i zrozumienie wpływu na zdrowie i powstawaniu zaburzeń psychosomatycznych organizmu.

Zajęcia praktyczne i warsztaty: prawidłowe wykorzystanie zjawiska stresu jako źródło motywacji i energii do działania, zamiast czynnika obciążającego, zaznajomienie z metodami pozwalającymi utrzymać stres na poziomie optymalnym dla zdrowia człowieka. 


Moduł „Aktywność fizyczna ścieżką do stylu Twojego życia”
ma na celu rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania informacji, a także rozwijanie kompetencji z zakresu komunikowania się i współpracy.

Moduł składa się z części teoretycznej i praktycznej (m.in na sali gimnastycznej):

Zajęcia praktyczne na temat: cielesność w życiu spółczesnego człowieka, analizę materiałów prasowych dot. zdrowia i ciała człowieka

 1. Doskonalenie siebie - trening zdrowotny
 2. Pokaz zaprojektowanego treningu zdrowotnego pt. "Nie dam się nudzie! Nie dam się lenistwu”
 3. Ścieżki relaksacyjne pokolenia.


Moduł „Twoja dieta i Twoje życie”
wynika z potrzeby młodzieży stworzenia i przeprowadzenia w formie warsztatów niekonwencjonalnych zajeć z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka i praktycznych umiejętności, krytycznego myślenia w stosunku do otrzymywanych informacji.

Moduł składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych:

Część teoretyczna poprzedzająca każdy z warsztatów:

 1. Charakterystyka procesów trawienia i wchłaniania pokarmu. Bilans energetyczny organizmu
 2. Normy żywienia. Charakter składników pokarmowych i ich rola w diecie
 3. Błędy żywieniowe, konsekwencje zdrowotne i strategie zapobieganie błędom żywieniowym
 4. Zasady żywienia w profilaktyce chorób dietozależnych
 5. Żywność nowej generacji - żywność funkcjonalna, wygodna i transgeniczna
 6. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania diet alternatywnych

Zajęcia w formie warsztatów:

 1. 1) Ocena żywienia i stanu odżywienia – obliczanie wskaźnika masy ciała, oznaczane należnejmasy ciała, badania antropometryczne
 2. 2) Układanie jadłospisów o zróżnicowanych wartościach energetycznych.

 

Ogólny koszt projektu 186 270,00 zł.

 

KONTAKT

Kierownik projektu
Dr hab. prof. nadzw. Natalia Kurhaluk
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska: 59 84 05 348
Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt: 59 84 05 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Asystent Kierownika projektu
Specjalista, Mgr Mirosława Jagodzińska 
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska: 59 84 05 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

"Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską!"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego